ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH✝️ czy KRZYŻACY?

𝕳𝖊𝖓𝖗𝖞𝖐 𝖛𝖔𝖓 𝕲𝖆𝖑𝖊𝖓 (1551–1557), Ferding 1555, mennica Rewal (obecnie Tallin 🇪🇪)

Zakon założono w Rydze na regule templariuszy na początku XIII wieku w celu chrystianizacji Inflant. Powołał ich biskup Rygi, który zawarł z zakonem układ, że 1/3 podbitych ziem darowana była rycerzom, 2/3 biskupstwu. Przez cały okres istnienia zakonu dochodziło do napięć i wojen, jednak ich działalność nie cechowała się takimi sukcesami, jak działalność Krzyżaków ✝️

W bitwie pod Szawlami w 1236 roku, 𝖅𝖆𝖐𝖔𝖓 𝕶𝖆𝖜𝖆𝖑𝖊𝖗𝖔́𝖜 𝕸𝖎𝖊𝖈𝖟𝖔𝖜𝖞𝖈𝖍 pokonany został przez wojska żmudzkie, przy pomocy Zemgalów (Semigalów), pod dowództwem koniugasa żmudzkiego Wykinda (Vykintas). Rok po klęsce szawelskiej, czyli w roku 1237, Zakon Kawalerów Mieczowych formalnie połączył się z Zakonem Krzyżackim. Po śmierci ostatniego mistrza Volquin’a pod Szawlami, nowego mistrza już nie wybrano. Dotychczasowy 𝖅𝖆𝖐𝖔𝖓 𝕶𝖆𝖜𝖆𝖑𝖊𝖗𝖔́𝖜 𝕸𝖎𝖊𝖈𝖟𝖔𝖜𝖞𝖈𝖍, stał się jedynie gałęzią Zakonu Krzyżackiego i zaczął używać nazwy Zakonu Inflanckiego 🤔

Pod koniec XIII wieku i przez wiek XIV stopniowo dokonywali podboju dzisiejszej Łotwy i Estonii (tę ostatnią wykupili od Duńczyków w 1346 roku), co doprowadziło ostatecznie do konfliktów z Litwą 🇱🇹

𝐙𝐚𝐤𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐚𝐧𝐜𝐤𝐢 𝐧𝐢𝐞 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐜𝐳𝐲ł 𝐣𝐚𝐤𝐨 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐰𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐰 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐤𝐜𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐨-𝐤𝐫𝐳𝐲𝐳̇𝐚𝐜𝐤𝐢𝐦 𝐰 𝐥𝐚𝐭𝐚𝐜𝐡 𝟏𝟒𝟎𝟗-𝟏𝟒𝟐𝟐.

𝟏𝟗 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝟏𝟓𝟓𝟕 𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚 𝐰𝐨𝐣𝐧𝐞̨ 𝐙𝐚𝐤𝐨𝐧𝐨𝐰𝐢 𝐊𝐚𝐰𝐚𝐥𝐞𝐫𝐨́𝐰 𝐌𝐢𝐞𝐜𝐳𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡. Król Polski Zygmunt II August wystąpił jako protektor arcybiskupstwa ryskiego i zagroził inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego interwencją zbrojną. W obozie pod Poswolem zgromadził we wrześniu 1557 roku 26 tysięcy żołnierzy i 56 armat wojska litewskiego pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Mikołaja Radziwiłła Rudego oraz 20 tysięcy wojsk polskich dowodzonych przez Jana Mieleckiego. Demonstracja zbrojna wywołała spodziewane wrażenie na rycerzach inflanckich tak, że 𝟏𝟒 𝐰𝐫𝐳𝐞𝐬́𝐧𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐞𝐥𝐤𝐢 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐳 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐖𝐢𝐥𝐡𝐞𝐥𝐦 𝐯𝐨𝐧 𝐅𝐮̈𝐫𝐬𝐭𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠 𝐳ł𝐨𝐳̇𝐲ł 𝐡𝐨ł𝐝 𝐙𝐲𝐠𝐦𝐮𝐧𝐭𝐨𝐰𝐢 𝐈𝐈 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨𝐰𝐢 i podpisał sojusz skierowany przeciwko Moskwie 😎😀
⏰ 𝗐𝖺𝗅𝗈𝗋𝗒 𝗇𝖺 𝖷 𝖠𝗎𝗄𝖼𝗃𝖾̨ 𝗉𝗋𝗓𝗒𝗃𝗆𝗎𝗃𝖾𝗆𝗒 𝖽𝗈 𝟣𝟢 𝗅𝗂𝗉𝖼𝖺