NAJŁADNIEJSZY JAKIEGO WIDZIELIŚMY!

Zygmunt II August, Obol Wilno 1547, drugi, a zarazem ostatni rocznik bicia oboli, najmniejszego nominału monet Rzeczpospolitej.

Moneta poszukiwana i pożądana przez wielu kolekcjonerów. Rzadkość oszacowana przez Kopickiego na poziomie R8, Kurpiewskiego na R6, zaś Tyszkiewicz wyceniał ją na poziomie aż 80 marek.
Moneta rzadka, a w doskonałych stanach zachowania, ogromnie rzadka!

Obole – monety o wartości ½ denara – biła mennica litewska w Wilnie w latach 1545-1547. Emisja ta była związana z wielką akcją wykupu półgroszy świdnickich (wycenionych na 3 ½ denara). Obole ważyły tyle samo co denary litewskie, były jednak bite ze srebra dwukrotnie gorszej próby (III ½ łuta) i zawierały 0,034 g czystego srebra. Na awersie oboli umieszczano monogram królewski pod koroną, na rewersie – Kolumny Giedymina oraz datę.

Prezentowany egzemplarz w niespotykanym jak dotąd na rynku aukcyjnym w Polsce stanie zachowania! Szansa do jego nabycia już wkrótce, bo 9 Marca 2024 podczas XIII Aukcji PREMIUM

Aktualnie przyjmujemy walory na XIV Aukcję PREMIUM.

X