Kochacie Insurekcję?

Kochacie Insurekcję?

To mamy dla Was coś niesamowitego!

https://snmw.onebid.pl/…/banknoty-uchwala…/1596400

Uchwała Rady Najwyższej Narodowej z 8 czerwca 1794 dotycząca ustanowienia biletów skarbowych!

Oficjalny dokument, w którym została przekazana informacja o planie wprowadzenia do obiegu pierwszych polskich banknotów – biletów skarbowych z 1794 r. W uchwale, oprócz informacji o wprowadzeniu do obiegu nowych środków pieniężnych, mowa jest również o powołaniu Dyrekcji Biletów Skarbowych, w skład której weszli Xawery Działyński, Jędrzej Kapostas, Antoni Dzieduszycki, Jerzy Poths, Antoni Lanckoroński, Filip Garlicki oraz Jakób Küsel. Dyrkacja była odpowiedzialna za przygotowanie nowych banknotów. Kilka dni po wydaniu uchwały będącej przedmiotem tej aukcji, w Gazecie Rządowej nr 45 z 16 sierpnia 1794 r. ogłoszono dalsze szczegóły dotyczące nowych pieniędzy papierowych (nominały, kolory, podpisy), na wstępie powołując się właśnie na Uchwałę z 8 czerwca 1794 r.

Dokument podpisany przez Hugo Kołłątaja oraz Tomasza Czecha.

Bardzo rzadki starodruk, wydrukowany w Drukarni Wydziału Instrukcji Narodowej, znany z pojedynczych egzemplarzy ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Niezwykle istotny dokument z punktu widzenia polskiego pieniądza papierowego.

Emocje na sali aukcyjnej gwarantowane!

Aktualnie przyjmujemy na XIV Aukcję PREMIUM.

X