WÓJCICKI NUMIZMATYKA!


Wójcicki Numizmatyka!

Dążąc do ciągłej poprawy jakości naszych usług, a także do poprawy standardów rynku aukcyjnego w Polsce postanowiliśmy założyć własną grupę dyskusyjną o uniwersalnej nazwie Wójcicki Numizmatyka.

Grupy na kanałach społecznościowych pozwalają na lepszą komunikację, stąd grupa ta skierowana jest przede wszystkim do naszych klientów i oficjalnie powiązana jest z naszym domem aukcyjnym, bez ukrytych form marketingu.

Jedynym warunkiem przystąpienia jest niekomercyjny profil, który nie jest anonimowy.

Do grupy tej zaprosiliśmy i ciągle zapraszamy wielu ekspertów, którzy swoją wiedzą pozwolą nam na lepsze adresowanie wielu problemów.

W jakim kierunku rozwinie się nasza grupa, to czas pokaże, ale za główne cele obraliśmy sobie:

✅ lepszą i szerszą komunikację z naszymi klientami
✅ poprawę jakości naszych usług
✅ wspólną debatę nad poprawą jakości rynku
✅ szersze poruszanie wątków stricte merytorycznych, a szczególnie tematów dotyczących fałszerstw oraz praktyk negatywnie wpływających na bezpieczeństwo ich użytkowników
✅ w ograniczonym zakresie informowanie o nowościach i aktualnych promocjach naszego domu aukcyjnego, tak aby celniej trafiać do grupy docelowej.

Serdecznie zapraszamy!

Link poniżej 👇

https://m.facebook.com/groups/365993606277122/?ref=share

Aktualnie przyjmujemy na XIV Aukcję PREMIUM.

X